Kanban - szanse sprzedaży i pozyskania

Kanban - szanse sprzedaży i pozyskania

Możesz łatwo uporządkować swoją codzienną pracę z ogłoszeniami, za pomocą teczek, do których dodasz wybrane oferty. Teczki możesz wykorzystać zarówno dla klientów poszukujących nieruchomości, jak i dla uporządkowania procesu pozyskiwania klientów. Dodatkowo teczki, z którymi akurat pracujesz możesz łatwo przypiąć na liście teczek, dzięki czemu zawsze znajdziesz je na samej górze listy.

Grupowanie ogłoszeń KANBAN

Grupuj ogłoszenia i korzystaj z tablicy Kanban

W Sads.pl możesz samodzielnie zdefiniować tzw. karty pracy i przypisać je do każdej teczki. Korzystając z kart pracy możesz szybko i łatwo grupować oferty w teczkach. Dzięki grupowaniu ogłoszeń możesz utworzyć tzw. lejki sprzedaży i pozyskiwania, a pogrupowane oferty wyświetlisz w formie listy lub tablicy Kanban. Pozwala to na lepszą organizację pracy z ogłoszeniami i zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu oraz sprzedaży nieruchomości.
Tylko w Sads.pl
Tworząc karty pracy dla lepszej intuicyjności możesz oznaczyć je kolorami i dowolnie nazwać.

Szanse pozyskania - na Twoich zasadach

Utwórz dla siebie i swoich pracowników teczkę Szanse pozyskania. Każdy użytkownik do swoich teczek może dodać np. karty Dodane, Umówione, Pozyskane i Odrzucone, w każdej chwili możesz do nich dołożyć nową kartę np. Oczekujące i ustawić je pomiędzy poprzednimi w dowolnym miejscu. w ten sposób ułatwisz proces pozyskiwania i wykonywania zimnych telefonów.
Tylko w Sads.pl
Dowolnie modyfikuj szanse sprzedaży w każdej teczce i na każdym etapie pracy z nią, dodając nowe karty lub zmieniając ich kolejność.

Szanse pozyskania

Szanse sprzedaży

Szanse sprzedaży - takie jak potrzebujesz

Dla każdego klienta możesz stworzyć osobną teczkę o nazwie Szanse sprzedaży i ją z nim powiązać. W niej dodasz karty pracy, które także samodzielnie zdefiniujesz. Co ważne w każdej teczce z Szansą sprzedaży możesz przypisać inne karty pracy w zależności od klienta. Stwórz karty Do przygotowania, Wysłane, Odrzucone, Zaakceptowane, a jeżeli tego potrzebujesz w dowolnym momencie dodają nową kartę Obejrzane. Jeżeli klient sfinalizuje współpracę możesz w dowolnym momencie usunąć całą teczkę i zachować porządek w Twojej liście teczek.
Tylko w Sads.pl
Sam ustalisz jak ma wyglądać lejek sprzedaży, możesz go dopasować do każdego klienta osobno.

Praca z wykorzystaniem teczek i kart pracy pozwala administratorom lub menadżerom oddziałów identyfikację obszarów, w których można poprawić jeszcze proces kontaktu z klientem lub samej pracy w biurze. Co więcej, jeżeli teczki są publiczne, to wszyscy pracownicy mogą między sobą sprawdzać, na jakim etapie jest praca czy to z konkretnym klientem, czy też, na jakim etapie jest proces pozyskiwania klientów.