Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 02.04.2024

Wstęp

Afisz Media Sp. z o. o. dbając o prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych, ustanawia niniejszą Politykę Prywatności. Przedstawiamy w niej zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników. Ochrona danych osobowych korzystających z naszych serwisów jest zapewniona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), które weszło w życie 27 kwietnia 2016 r.

Administrator Twoich Danych Osobowych

Afisz Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stanisława Jabłońskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000582996. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: bok@afiszmedia.pl

Zakres polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych

Polityka Prywatności stosuje się do informacji zbieranych na naszej Stronie, nie obejmuje jednak danych gromadzonych offline lub przez strony trzecie, do których Strona może linkować.

Wyświetlanie strony internetowej

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje:

 • • adres IP urządzenia z którego dochodzi do połączenia oraz dane wersji przeglądarki internetowej,
 • • adres URL wyświetlanego pliku strony,
 • • datę i godzinę wejścia na stronę,

Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i niezawodności naszej strony internetowej.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych. Dane są przechowywane przez okres 30 dni, a następnie automatycznie usuwane.

Przesłanie danych za pomocą formularzy kontaktowych

Przy korzystaniu z formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, możecie Państwo dobrowolnie podać swoje dane osobowe. Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która jest udzielana przed rozpoczęciem przetwarzania.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej zgody obejmują:

 • • Kontakt: Odpowiadanie na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz przekazywanie informacji związanych z naszą działalnością, w tym informacji o naszej ofercie.
 • • Marketing bezpośredni: Realizacja działań marketingowych naszych usług.
 • • Informacja handlowa: Przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej naszych produktów lub usług.

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkowanie naszego serwisu (dla zarejestrowanych użytkowników)

W ramach świadczenia usług przez nasz serwis, przetwarzamy dane osobowe zarejestrowanych użytkowników niezbędne do utworzenia i zarządzania kontem użytkownika, umożliwienia logowania się oraz korzystania z funkcji systemu. Przetwarzanie to obejmuje dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane logowania oraz inne informacje wprowadzone przez użytkownika podczas korzystania z programu.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby tej przed zawarciem umowy. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • • Zarządzania kontem: Rejestracja, logowanie oraz obsługa konta użytkownika w celu dostępu do funkcji programu.
 • • Świadczenia usług: Zapewnienie dostępu do oferowanych funkcji i usług w ramach programu.
 • • Wsparcia: Udzielanie pomocy technicznej i wsparcia użytkownikowi w przypadku problemów z dostępem do konta lub funkcji programu.
 • • Rozwoju i ulepszeń: Analiza sposobu korzystania z programu w celu jego ulepszenia i dostosowania do potrzeb użytkowników.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz zarządzania kontem użytkownika, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • • żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 • • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Polityka Plików Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić najlepszą jakość usług, personalizować treści, analizować ruch na stronie oraz dla celów reklamowych. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie), które umożliwiają rozpoznanie użytkownika i dostosowanie serwisu do jego potrzeb.

Rodzaje Plików Cookies

 • • Niezbędne: Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w tym zarządzania sesją użytkownika.
 • • Statystyczne: Umożliwiają zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony, co pomaga ulepszać nasz serwis.
 • • Marketingowe: Służą do dostosowywania treści reklamowych w zależności od zainteresowań użytkowników.
 • • Preferencyjne: Pozwalają zapamiętywać wybrane ustawienia i preferencje użytkownika.

Zarządzanie Plikami Cookies

Użytkownicy mają możliwość zarządzania plikami cookies, w tym wyrażania zgody na ich używanie poza niezbędnymi plikami cookies, które są wymagane do technicznego działania strony. Preferencje można dostosować w ustawieniach przeglądarki internetowej w każdym czasie.

Wycofanie Zgody

Zgoda na korzystanie z plików cookies jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Blokowanie Plików Cookies

Pliki cookies można zablokować, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że blokowanie niektórych typów cookies może wpłynąć na prawidłowe działanie strony.

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych.

Odbiorcy Danych Osobowych

Do Państwa danych osobowych będą mieć dostęp nasi pracownicy oraz współpracownicy, a także wybrani i zaufani partnerzy, którzy wymagają dostępu do tych danych w celu świadczenia na naszą rzecz określonych usług. Wśród nich znajdują się dostawcy usług hostingowych, telekomunikacyjnych, doradztwa prawnego, marketingu internetowego, analizy ruchu na stronie, jak również firmy oferujące wsparcie IT, księgowe i marketingowe. Każdy z naszych partnerów został starannie wyselekcjonowany i zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z naszymi wymogami i przepisami prawa. Przekazywanie danych do odbiorców odbywa się wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług dla Państwa, takich jak poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej, realizacja usług księgowych czy też wsparcie techniczne. Zapewniamy, że każde przekazanie danych jest ograniczone do minimalnego niezbędnego zakresu. W przypadkach wymaganych prawem, Państwa dane mogą być również udostępniane organom publicznym.

Transfer Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na przykład gdy korzystamy z usług dostawców zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, takich jak firma Google. Zapewniamy, że transfer danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i tylko do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych lub stosują się do standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Dokładamy wszelkich starań, aby wszelki transfer danych osobowych poza EOG był odpowiednio zabezpieczony, w tym poprzez stosowanie umów obejmujących standardowe klauzule ochrony danych, co ma na celu zapewnienie, że Państwa dane są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z europejskim prawem ochrony danych.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza Polityka Prywatności może być aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub zmiany w przepisach prawa. Wszelkie istotne zmiany zostaną odpowiednio zakomunikowane na naszej stronie internetowej, a także, jeśli to możliwe, poprzez bezpośrednią komunikację z Państwem (np. e-mail). Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony w celu zapoznania się z najnowszą wersją Polityki Prywatności.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem bok@afiszmedia.pl